USA´s Central bank i fokus

Positiva uttalanden speciellt från den amerikanska ekonomin sätter fokus på dagen hos de flesta investorer nu. USA´s centralbank chef Janet Yellen talar nu om historiska räntestigningar i framtiden då hon sist talade om ekonomiska perspektiv för den amerikanska ekonomi för en längre framtid.

En fortsatt låg ränta

Räntorna ser inte ut att stiga på kort sikt men Janet Yellen menar att det är inte några garantier för att en fortsatt historisk låg ränta på lång sikt om det amerikanska ekonomiska uppåtgående trends håller i sig. Dessa uttalande kommer från Federal reserve som en konsekvens av betydligt bättre ekonomiska utsikter än tidigare förväntat, därmed vill man också indikera till marknaderna att låga räntor inte fortsätter för alltid.

Generellt sett har räntan en står påverkan på marknaderna och därmed gör Yellen det kloka i att förbereda marknaderna på eventuella ändringar inom den ekonomiska politiken – då man inte vill överraska nu när det er positiva tendenser i ekonomin. Investorer gav Yellen en klapp på axeln och det gav fina stigningar på Wall Street med tanke på viktig information om framtiden

Arbetslösheten faller igen

Igen så ser vi att arbetslösheten faller i USA. Det är positivt och nu ligger nivået på 6,1% som är riktigt bra med tanke på att man helt uppe på 10% under 2009. Federal Reserve´s målsättning är 5,2-5,5% och ligger inom räckhåll nu. Nästa stora uttalande från FED ligger inom uppköpsprogrammet på obligationer och förväntas på FED´s oktober möte, marknaderna förväntar att man minskar sina uppköp ytterligare.

USA spelar en stor roll om du handlar med binära optioner, deras agerande på den politiska och ekonomiska scenen sätter ofta dagsorden i hela världen. Samt att flera av de aktiver och aktier man handlar på inom binära optioner är amerikanska eller påverkas mycket av amerikanska intressen.

Posted in: