USA marknad upp 6 procent

Efter mittvägsvalget i USA starten av November var vi tydliga om stignignar i den amerikanska aktie marknaden. Det är fortfarande tydliga tecken att se att det fortsätter

Vi kan enkelt säga att Amerikanska aktie markanden de sista 30 dagar gått upp 6,0%. Ganska så exakt också för att göra det helt enkelt.

S&P500 indexet “hänger” med bara en stignign på 5,3% – men både NASDAQ-100, Dow Jones och NASDAQ Composite står till precis 6,0% ökning den sista månaden.

Det får sägas vara riktigt fina stigningar och investerar du i aktie marknad och trygga investeringar, även om du tycker amerikanska aktier är övervärderade så är det fortfarande stigningar i väntan. Nu ligger en stor helgdag i USA med Thanks giving denna Torsdag – därför kan förväntas lite lägre aktivitet.

Därmed sagt om du hanldar binära optioner, finns en viss tendens till mindre säkningar i ett put marknad på kort sikt.

Långsiktigt med binära optioner säger analyserna att minst till jul, det vill säga en 30 dagars period med, är det uppgång i de amerikanska aktie index tal. Det låter vi vara osagt, men det kan bringa en riktigt god jul till alla oss med intresse på detta specifika investeringsområde.

Så vi säger – God jul, S&P500, Dow Jones, NASDAQ100 och alla deras future möjligheter på Composite delen av index tal.

Posted in: