US dollar, hur dyr kan den bli

Det har hänt mycket på valutaparningen EUR/USD de sista 4 månader, men hur mycket dyrare kan egentligen dollarn bli, vi ser tillbaka på en 5 års historik, för att få lite mer kött på benen och ytterligare information.

Historiskt sett har vi sett större fall än det vi nu haft de sista 4 månader, alltså där dollarn stärks mot EUR, då ser vi fallet i pris på EUR/USD, förhållandet är således att Euro blir dyrare och dyrare jämfört med Dollarn.

Det största fallet de sista 5 åren är från December 2009 och ett halvår framåt. Det var på bakgrund av några helt andra faktorer än det vi ser i dag och som vi tidigare prövat förklara här på Bank-Invest.

Procentuellt sett kan Dollarn ytterligare bli 8 % dyrare om man jämför med största fallet på de sista 5 år, därefter är det stopp. Ser du på det lägsta nivå Euron vs Dollar varit på de sista 5 år, så är det ytterligare ca 3,9% innan det vänder igen, detta på grund av en lägre start position på Euro vs Dollar här i Juli 2014 än det utgångspunkt som var högre i December 2009. Där var dollarn ännu dyrare från start.

Snabba investeringar inom kort tids handel – binära optioner eller CFD

Här är det att hålla ögonen öppna för de minsta trendbrott på Dollarns styrka, innan det vänder. Ser vi på 5 år historik så kommer det snart att vända, men historen upprepar sig inte alltid. Investerar du inom binära optioner eller annan form av korttids trading, CFD eller valuta handel, så skall man vara både riskvillig och snabb när man själv tror att Euron igen bliver dyrare än Dollar. Stabiliteten i valutaparningen har infunnit sig de sista 2-3 veckor, är det nog för ett trendbrott på världens största aktiv inom all finanshandel, världens största valutor mot varandra, EUR vs USD. Ett är säker, på denna valutaparning är det alltid aktivitet och det är där du tjänar pengar på online trading.

Posted in: