Skandinavisk aktie rush i 5 år

Det pratas mycket om ekonomisk kris de sista år, men på trots av detta har man i hela skandinavien nu haft en riktigt aktiefest i 5 år – fortsätter det också på sjätte året?

Vi har sett andra tendenser i världen och skall inte längre bort än länderna i Sydeuropa där man verkligen känner till ordet ekonomisk kris på ett helt annat sätt än oss i Skandinavien. Hela ekonomin har varit pressad, företag har fått stor hjälp för att klara sig genom krisen.

De Skandinaviske aktier har visat storform och det ser ut som om de goda takter fortsätter långt in i 2014 – säger flera analytiker. En av grunderna till det är att man har stor samhandel med bland annat Tyskland, som vi tidigare omnämnt som Europas lokomotiv – och framförallt Tyskland och Sverige har klarat sig mycket bra i kris tider.

Faktorer som kan störa bilden den närmaste tid är rädslan för en uppbromsning i växten med deflation som följd. Dessutom kan den spända situation i Ukraina och på Krim-halvön påverka ett G7 och G8 samarbete och sätta ett käpp i aktiehjulet på kort sikt.

Speciellt de faktorer som handlar om negativ inverkan på marknaderna på kort sikt kan vara till din fördel när du handlar binära optioner. Den långa aktie uppgång kan man inte riktigt utnyttja på binära optioner – men du kan agera och reagera på den oro som kan komma att uppstå mellan Ryssland och Västeuropa/ USA.

Posted in: