Råvaror i Comeback ?

På binära optioner kan du variera dina handlar inom hela paletten av aktiver – det gäller om att hitta de områden, som på kort sikt kan utveckla sig till din fördel. När man tittar generellt ut över aktier, indexer, valuta/forex och råvaror kan de variera stort i förhållande till varandra – faktorer som säsongsutsvängningar, nyheter, politik och årsavslutningar/kvartalsavslut påverkar och flyttar kurser och utveckling.

Råvaror på väg in i värmen igen?

En lång och hård finankris har satt sina tydliga tecken på marknaderna ute i världen, som vi tittar på här under binära optioner. Råvaror och priserna på råvaror styrs i mycket hög grad av förhållandet på efterfrågan och tillgång. När vi de senaste år ser stora växt-lokomotiv som Kina gå ner en växel eller två i sin framgång, påverkar detta bland annat att mineraler och metaller har varit svåra att investera i under de sista 3-4 åren.

Men med binära optioner har det egentligen inte var något nackdel, då man också kan handla råvaror i nedåtgående trends. Nu spår fler och fler analytiker nya tider för råvaror generellt sett, då man ser en tydligare växt igen i den globala världen. Den ökande efterfrågan har skapat ett incitament för stigande vinster med råvaror och handel med råvaror – passar så utmärkt in på kort sikt inom binära optioner.

Analytiker säger att kombinationen av fallande produktion och utvinning av råvaror på grund av krisen, kommer att skapa nya möjligheter för stigande priser på råvaror i samband med en totalt stigande framgång i världen. Råvaror har som investeringsverktyg varit nere och vända i källaren de sista åren, men ser nu tecken på comeback och att det kommer in i investorernas värme igen. Så följ utveckligen på råvaror extra noggrant de nästkommande månader.

Råvaror är ett stort område, där man ofta ser investorer ha sin olika “darlings”. Kom ihåg att när vi taler om råvaror behöver det inte bara betyda själva råvaran, men också indexes och aktier som tillhör firmorna som är råvaru relaterat. 3 råvaror som alltid är i fokus är

3 råvarer som altid er i fokus

Råvarer er stort område, hvor man ofte ser investorer have sine darlings. Husk at når vi snakker råvarer behøver det ikke kun være selve råvaren, men også indeks samt aktier hvor der findes selskaber der er råvarerelaterede. 3 råvarer som altid er i fokus:

  • Kaffe
  • Olja
  • Guld

Handlar du råvaror inom binära optioner – eller vill du gärna sprida dina handlar inom detta område, bör du se efter några av de strategier och spår om att handla råvaor, som används till att följa råvaror som kaffe, olja och guld. Det är viktigt att hålla ett öga på den 200 dagarns glidande genomsnitt, tillsammans med viktiga tekniska indikatorer såsom MACD och RSI. Dessutom kan vädret spela en stor roll inom speciellt kaffe – så solsken eller regn, påverkar också priser på råvarumarknaden.

Posted in: