Nikkei-index officiellt – Bear Market

Binära optioner handlar mycket om att känna marknaden och att agera på den kunskap. Det tongivande japanske aktieindex Nikkei har upplevt ett dramtiskt dyk sedan Maj månad.

Torsdag den 13 Juni sjönk indexet till en niveau 21 % under nivåer från 23:e Maj – alltså ett fall på över 20 %. Detta räknas som ett Bear Market, en trend som bäst beskrivs en markant negativ marknad kännetecknat av stor pessimism. Nikkei stängde i ett minus på 6,4 procent i index 12.445,38 jämfört med toppen på 15.627,26 den 22:e Maj.

Nikkei indexet hade här nått sin högsta nivå på över 5 år. Om marknaden vill falla ytterligare beror till stor del på denna veckas valuta och ekonomipolitik i USA och denna utveckling. Vill Federal Reserve stoppa eller fortsätta sitt uppköp av obligationer för att stimulera ekonomin. En annan betydande faktor är den inhemska japanska valuta och ekonomipolitik, där den japanska centralbanken svek aktiemarknaderna med hänsyn till utlåning till bankerna i Japan.

Möjligheten för att satsa på index vid handel med binära optioner kräver en stor kunskap om de globala ekonomiska tendenser – det är ovanstående ett bra exempel på. Kan man spotta trends som denna, samt förstår hur marknaden reagerar är det stora möjligheter till höga avkast med binära optioner.

Posted in: