Guld analys – vart är råvaran på väg i Q4

Central bankerna har i det senaste år vänt på en tallrik, när vi pratar om uppköp av guld. Med Central Bankernas nyvunna kärlek till guldet, ser det ut till att öka efterfrågan då bankerna nu är en drivande kraft att stötta upp omkring guldet.

Guldet har i igennom en lång finanskris ännu en gång visat sig att vara en bra och säker investering. Med långa räntor och lämpliga finanspolitiska tilltag som det viktigaste för att skapa växt, har central bankerna sett sig tvugna till att gå efter guldet. Fruktan för deras valutors ostabilitet samt inflation, har varit några av de större anledningar till att det är större uppköp av guld än tidigare sett.

3 faktorer som har direkt positiv påverkan av guldpriset

  • Geopolitiska tendenser – flera oroligheter i Mellanösten samt Östeuropa lägger ett större press på oljepriset – vilket som regel utvecklar sig positivt för guldpriset.
  • Låga lagernivåer på de fysiska marknader för guldet, samt ett ökat press på COMEX, commodity future exchange resulterar i en brist på guld. Utbud och efterfrågan sätter alltid priset på kort sikt och priset sätts mer av det fysiska guldet än av spekulationer.
  • Guld har under flera år genom denom globaka kreditkris, speciellt under åren 2009-2012, fortsatt att stiga. Flera investorer yttrar nervositet omkring den evt. Bubbla i obligationsmarknaden samt fortsatt växande statsskulder rundt hos finansiella makthavare. Ett eventuellt krasch här vill få ytterligare flera investorer till att söka mot guldet som den säkra hamn som det ofta visar sig vara.

gold_binary_options

Bilden är från Banc de Binary trading plattform

Kina har i dag värdens största guld prodution, därefter följs de av Australien och USA. Det är inga småekonomier, som står för den allra störsa delen av världens guldproduktion. 50% av all användelse av guld är till smycken, 40% till investeringar och de sista 10% används av industrin.

Handla med binära optioner inom guld

Investeringar inom guld bör ofta övervägas och baseras på macroekonomiska övervägningar. Förväntas eller fruktas det stigande inflation, destabiliserande deflation eller markanta fall i akter eller obligations eller en mycket stor finansiell oro – så bör guldet vara en god investering.

Handlar du binära optioner kan du som alltid utnyttja att handelstypen har den stora fördel att du kan handla både i uppgång och nedgång! Du behöver inte vänta på att allt detta ovan skall hända för att handla guld i en annars fallande marknad. Är situationen omvänt och innebär mer positiva makroekonomiska tendenser, ligger guld klar till att handlas i en fallande marknad för guld.

Inom guld investeringar finns många rapporter att läsa och följa med i, som kan ge direkta indikationer om dynamikken i branschen. Det kan vara rapporter gällande direkt efterfrågan från smycke producenter, eller efterfrågan i industrin. Dessutom kan det komma direkta uttalanden från central banker om deres guld reserver.

Posted in: