Framtidens online trading med olja

Många internationella förhållande ändrar i skrivande stund just förhållandet om oljepriserna. Beroendet av olja från det alltid ostabila mellanösten blir mindre och mindre från många platser ute i världen. Den globala oljemarkanden är i en tydlig förändring, då det nu bland annat är möjligt att utnyttja den amerikanska skifferoljan stora resurser, som tidigare inte varit tillgängligt.

De nya olje möjligheten i USA och sättet att utvinna den förväntas att öka det generella utbudet av råolja på markanden. Även i Brasilien ser man samma tendenser – där produktionen ökat markant

Skall en tunna olja igen under 100 dollar

Online råvaru trading med olja stör därför inför en större förändring där en markand där utbud och efterfrågon just nu ändras kraftigt. Man skall i framtiden förvänta stigande globala oljelager och större utbud, som kan svara till att priserna på en tunna olja faller.

Kanske ser vi igen en tunna olja som handlas till under 100 dollar inom kort tid. Notera dock att detta är en känsligt område rent säkerhets politiskt och därför skall hela världs situationen följas noggrant. De minsta osäkerhet i mellanösten vill påverka priset, men det ser dock ut som om att detta kommer att spela en mindre roll i framtiden.

Detta vill inte endast ha inflytande på priset på oljan, men en rad positiva och större konsekvenser för den globala ekonomin samt amerikanska ändringar i arbetslösheten, betalningsbalansen, dollaren och den generella växten.

Amerikansk ekonomi vill gynnas av denna utveckling då deras eviga problem är det enorma underskott på betalningsbalansen. Nu ser man en situation ett par år i framtiden där amerikanarna skall importera betydligt mindre olja och det kommer att ses i bugets.

Ett eventuell prissänkning på oljan kan betyda framtida positiva vindar på de globala aktiemarknaderna som alltid påverkas av priset på oljan. Man kan förvänta en positiv reaktion från aktiemarknaderna på de nya tendenser inom oljepriset.

Posted in: