FED – vart skall vi?

Finansmarkanderna har fokus på den amerikanska förbundsbank (FED) och deras uttalanden om pengamarkanden för 2014. Sedelpressarna i USA vill bromsas upp menar många analytiker, frågan är så i hur stort ett omfång och vilken hastighet som uppbromsningen kommer i.

En fortsatt låg inflation i USA tyder inte på att uppköpet av obligationer och det förlopp lagt ut av Ben Bernanke kommer ske i samma höga tempo som uppgivet.
Det är fortfarande viktigt för hela världsekonomin att den stimuleras positivt, bland annat genom FED, för att upprätthålla den positiva ekonomiska utveckling.

2014 tyder annars på att bli påverkat av den fortsatt stora skuldkris de sydeuropeiska länder. Om man är över denna kris är fortfarande för tidigt att värdera och spekulera i, samt att det kommer påverka Eurozonen och vara en stor faktor för den ekonomiska osäkerhet i 2014.

Grekland toppar fortfarande med en skuld på ca 175% av BNP – vilket fortsatt må sägas vara i stort sett omöjligt att komma tillbaka på rätt spår.

Flera av positiva inflationstal från både Europa och USA är bra för marknaderna, speciellt då det inte ses de stora stimuleringar av ekonomierna.

Posted in: