Ekonomisk optimism i USA

Det amerikanska spenderings index är på sin högsta nivå sedan Augusti 2013 – upp på ett nivå nu på 84,9. Det ligger fortfarande under gennomsnittsnivå, men man ser nu ett nivå som är betydligt högre än bara för ett år sedan.

Detta kan ses som tecken i amerikansk ekonomi att det privata köps ökandet kan fungera som en katalysator för ett eventuellt uppsving i världens största ekonomi. Siffror, data och statistik för privat spendering är en av många indikatorer för den globala eknominens utveckling.

Det är en av de vigtigaste siffror att följa för dig som handlar dagligt med binära optioner. Finns det en tillit till en eknomiskt framgång i USA kan det påverka investorer att ta större risker i sina investeingar. Det kan ofta påverka aktier i positiv riktning, medans mer hållbara investeringar som t.ex. Guld kan gå ner i värde på dessa informationer.

Vad kan vända utvecklingen

Just nu är det den spända situationen i Ukraina – det är det största hot mot de positiva vindar som blåser över amerikansk ekonomi. Vi ser t.ex en starkare YEN nu , mot både USD og EURO – då de sista 2 valutor har en mer påverkan av krisen p.g.a dessa 2 regioners stora engagneman i Ukraina och området.

Dessutom är det fortfarande för tidigt att säga om Europa är helt ute från sin egen kris. Många indikationer pekar på att vi är på väg ut av krisne, men det är för tidigt och delar av Europa staplar sig fortfarande långsamt fram. Mest positivt är Grekland, som uppnåt ett större stabilitet, men den är inte på nivå med vad den var före krisen.

Kom ihåg det korta tidsperspektv i dina binära optioner

Just nu reagerar marknaderna fortsatt mycket nervöst, mycket beroende på just Ryssland / Ukraina krisen – som kan utevecklas til större finans uro. Kom ihåg att du kan vända det till den fördel, specielt när du har möjlighet att handla när du vill till en fastsatt vinst/förlust på förhand. De mobila lösningar som finns att hämta kan vara viktigare än någonsin, när markanderna reagerar snabbt på nyheter från Moskva, Kiev eller Washington.

Posted in: