Det amerikanska råvarulager på olja växer

Oljelagren i USA steg långt mer än väntat i förra veckan.

Att ha grundläggande nyheter och information till en fundamental analys hjälper dig att ta bättre beslut för dina investeringar. Läs nyheter om Binära optioner och online trading noggrant inom olja och vi är säkra på att du är bättre rustat till handel med binära olja optioner.

Följ mycket noga tillgång och efterfrågan när det gäller råvaror – relationen mellan potentiella sälja och köpare av oljan.

Priselastisiteten beror i stor grad på förhållandet mellan tillgång på den ena sidan och efterfrågan på den andra sidan.

Kort sagt så vill en stigande efterfrågan vara en indikator på att priset stiger. En ökad tillgång i USA kan pressa priset nedåt – men det kan också vara viktigt att hitta orsaken till de växande lager, läs därför mer om olja varulager innan analysen är klar.

Posted in: