Den globala växt – just nu

Helgens G20 möte i Sydney, Australien – visar framgång och ger goda tecken på eknomisk förbättring, men det är fortsat långt till en stigande växt i alla stora ekonomier i världen.

Japan, Storbritannien och USA går med samma växt styrka och Euro länderna också ser starkare ut – detta är dock mest beroende på ett mycket starkt europeiskt lokomotiv – Tyskland. Generellt sett är det samma utveckling i ekonomien i Kina och andra växtekonomier. Dock ser G20 länderna en fara i att man prövar alla verktyg av i den finanspolitik som bedrivs nu, för att skapa ännu mer växt – detta kan leda till ustabila valutapriser och därtill ytterligare oro på finansmarkanderna.

För att öka den kollektiva växten stabilare över de nästa 5 år – kommer det bestämt en rad åtgärder för att motverka det farliga moment för polititisk påverkan av de finansiella markander.

Europeiska aktier populära

Wall Street Journal förklarar att man ser ett större stfröm av investeringar gå från USA mot de europeiska aktiemarkander. Ett generellt ekonomiskt pressat Europa har gett möjligheter i större solida företag med sina värden nedskrivna, som så beskrivs som ytterst attraktiva för flera investorer i hela världen.

Detta har öppnat ögonen hos de amerikanska investorer, nu när Europa ser ut att väckas från sina dvala, från de sista åren.

Posted in: