De 2 största faktorer inom binära optioner

Just nu flyttar det mycket på sig inom 2 av de största faktorer på binära optioner, US dollar och även olja. Hur påverkar även dessa 2 maktfaktorer varandra och hur kan du agera på binära optioner, för att tjäna pengar på binära optioner.

Ja, den klara fördelen här som det så alltid är inom binära optioner är att du kan tjäna pengar på binära optioner både om dollar eller olja går upp eller ner. Just därför är det intressant när olja och dollar flyttar på sig, vilket det nästan alltid gör samtidigt – detta mycket på grund av den amerikanska ekonomin styr mycket på oljepriset.

binaeraoptioner-olja

Just ny är dollarn stark och amerikanarna producerar mycket skiffer olja själva, det leder till ett överskott på olja i hela världen, därmed sjunker priset och dollarn stärks ytterligare. Det kan sägas vara 2 komponenter som alltid påverkar varandra – det känns nämligen ganska säker att om priset på olja vänder eller rättare sagt när priset på olja vänder kommer dollarn att sjunka i värde igen. Det är givetvis flera påverknignar utifrån som påverkar dollar, allt från ryssland och den situation till samhandel med både Kina och Japan.

Oljan är på väg mot 5 års lägsta som innebär 33 dollar per fat och arabländerna med OPEC fokus ser inte ut att sänka sina produktionnivåer som kunde få priset upp på olja, men även om det finns en allierat i USA så är det inte troligt att de hjälper USA så mycket att de redan nu vill tvinga priset upp på olja.

Binära optioner kortsiktigt – hur lång tid kan det ta?

Det kan få flera månader eller år med överproduktion i OPEC länderna enligt oljeministern från UAE, som just i detta nu uttalat sig positivt att priset ligger där det gör och tror på uppgång om det “tänks över” noggrant hur man hanterar situationen.

Posted in: