Binära optioner och kommunism

Här på morgonen ser vi de största stigningar på den kinesiska aktiemarknaden sedan 2011. Sista veckans kongress i Det kommunistiska Parti med tankar om liberaliseringar på flera områden, har fått stor tilltro på den kinesiska ekonomins framtid och framgång.

Partiets uppgör med ett-barns-politiken, den privat äganderätt i jordbruket och privata investeringsmöjligheter i många statsägda företaget, är allt med till att ge hopp om kraftigt tillgång på kort sikt men också bärduktigt för en längre framtid för alla kineser.

Att handla binära optioner hänger ofta och mycket ihop med politiska beslutninger som träffas runt om i världen. De finansiella markander påverkar varandra i en mer och mer globaliserad värld. De kinesiska beslutnignar ovan är ett klart bevis på att politiska beslutningar har stor betydelse på hur du bör handtera dina kortsiktiga investeringar.

Hang Seng är ett av de index som stiger mycket på bakgrung av liberalisering i Kina. Indexet samlar de 48 största företag som handlas på Hong Kong Stock Exchange.

Många av de initiativ är taget pga fallande växt kurvor i Kina och är ett försök att igen sätta tempot upp för den kinesiska ekonomin och hela östen området kommer att påverkas av detta – dessutom har handel med binära optioner en stor fokus på just Östen.

Följ utvecklingen och följ med framtiden för dina kortsiktiga investeringar.

Posted in: