Analytiker ser USD på samma nivå som EURO innanför 2 år

Starten av 2015 satte Euroen sin lägsta nivå i förhållande till Dollarn på 10 år, som sätter ytterligare press på den Europeiska Centralbanken (ECB) att öka tempot och få gång i den europeiska ekonomi för att du Europa ut av den stillastående position som hänger som ett tung ridå över hela Europa nu.

Bloomberg skriver att flera analytiker och stora finanshus ser möjligheter för att 1 Euro vill vara likvärdig med 1 Dollar innan utgången av 2016. Detta förhållande och utveckling i valutakrysset EUR/USD sätter helt klart dagsordningen för ECB´s kommande räntemöte den 22:e Januari. Det innebär att vi kan se räntor falla ytterligare i Europa för att få gång i ekonomi och växt för hela regionen.

eur-vs-usd

Ser man direkt på valutakrysset EUR/USD är det som att jämföra ekonomiernas dagsform som visas direkt i deras kurs i förhållande mot varandra. Just nu leder USA klart och är i framgång rent ekonomiskt och dessvärre halter Europa lång efter på flera punkter. De flesta analytiker ser inte någon ändring på detta förhållande genom de nästa år och därmed analyserat sig fram till att de 2 valutor kommer att närma varandra sig ytterligare i värde.

Alla medlemsländer inte eniga i ECB

Frågan är nu om ECB´s beslutningar kommer att uppnå den önskade effekten och i vilken riktning man skall röra sig. Tyskland har bland annat uttalat sig som motståndare till ytterligare och nya stora lättnignar i ränteläget innan räntemötet i Januari 2015.

Speciellt då inflationen ser ut att vara under kontroll för Europa, som varit konstant fallande den senaste tiden i hela Eurozonen. ECB har yttrat sina tankar om att man vill gripa in och köpa upp stora mängder statsobligationer, på samma sätt som det program som man just nu är på väg att fasa ut I USA efter flera års uppköp – just med tanke på att styrka sin egen ekonomi.

Europa släpar helt enkelt efter och växten ser heller inte ut att kunna bita sig helt fast i Eurozonen. EUR/USD är den klart största aktiv som handlas inom bland annat binära optioner, därför bör du sätta dig ordentligt in i utvecklingen nu. Det kan både vara mycket profitabelt men ytterst riskfyllt att handla optioner på detta valutakryss vid dato som är offentliggjort hos bland annat ECB med räntemöte.

Notera att valutakryss kan manipuleras av de enkla parter, därför är informationerna och de uttalande som kommer viktiga. Detta ger ofta en fingervisning om vart marknaderna kan röra sig och i vilken riktning.

Läs mer i vår artikel om 6 viktiga faktorer som påverkar valutakurser.

Här har du ytterligare möjligheter att läsa och sätta dig in i de förhållande, som skapar kurserna för de enkla valutakryss både på gott och ont.

Posted in: