Hur handlar man “Ladder optioner” inom binära optioner

Ladder optioner är känt från många typer av optioner och är därför också adopterat till handle med binära optioner. I options-världen är “The Ladder” känt som en option som fastfryser vinster, på det tidspunkt ett underliggande aktiv når till ett bestämt belopp eller steg. Om aktivet så faller tillbaka under nivået igen innan sluttiden är vinsten fastfrusen – positionen behöver endast nå steget innon sluttiden.

The Ladder option defineras som en handels typ, som har förutbestämnda prisnivåer, som speglar stegen på en stege. I kraft av stegens sekventiella steg som säkrar en viss form för intäkt  även om inte alla nivåer på optionen nås inom sluttiden.

Vad betyder det här för dig, när du använder denna strategi, eller köpsmodell inom handle med binära optioner? Det betyder att du får upp till 5 “strike prices” för din position, alla är förutbestämda från Plattformen. Varje steg garanterar dig en bestämt procentuell vinst om steget uppnås. För att få fullt vinst på din stegvisa handel eller option, skall givetvis alla steg på stegen nås och det inom options sluttid. Nedan kan du se ett diagram, som visar den typsiska utformningen av Ladder Trading.

ladder_trading_500x348.jpg

Hur fungerar Ladder Trading

Diagrammet är utgångspunkt för denna förklaring. Marknadspriset för EUR/USD är 1.38421, här visas möjligheten att välja ÖVER eller UNDER option – detta med 2 priser som är ÖVER det nuvarande marknadspris och 2 som är UNDER detta pris. Detta är “strike” priserna, som fungerar som ett steg på stegen.

Köparen har möjlilghet fö ratt välja ÖVER option med ett pris på 1.38487, som ger en möjlig utbetalning på 790,64% om förutsägelsen av marknadet slår in och är korrekt. Vänder vi på det kan köparen välja en UNDER option med ett pris på 1.38285, som ger en möjlig vinst på 1500 %. Över diagrammet visas de möjligheter för sluttider för optionen – i exemplet är det visat för 1 timma.

Dessa stora vinster ses nästan som omöjliga att få, men när marknaderna reagerar på stora nyheter, som har konsekvens för de finansiella marknader, kan graferna vändas upp och ner på nästan ingen tid. Men det gäller att vara klar vid skrivbordet.

Fördelar med Ladder Trading

Ladder verktyget används av mycket få människor på daglig basis och är mer att se som en möjlighet när marknadera agerar snabbt och läget dyker upp. Potentiellt stora vinster inom binära optioner blir ännu större med Ladder Trading och är orsaken till dess användelse. Det kan vara mycket vinst givande om du träffar riktigt på den riktiga dagen.