Nuvarande pris

Priset på optionen i en nära verklig tid…

Priset på optionen i en nära verklig tid. Nuvarande pris är ofta försenat 5-10 minuter för det ges av olika bolag som ger gratis pris information vidare.