Investerings belopp

Detta är beloppet av pengar som är använt till att köpa options kontraktet…

Detta är beloppet av pengar som är använt till att köpa options kontraktet. Vad du har på spel för en put eller call option.