Digital optioner

Detta är ett annat namn för Binära optioner…

Detta är ett annat namn för Binära optioner, det vill säga en option som har en bestämt vinst eller förlust vid utgång av tidsperioden.