Call eller Put Option

Det är grunden i Binära optioner…

Call option är när du tror att priset på den valda optioner kommer att stiga över det pris som gäller vid start av kontraktet. Put Option är så det omvända, när du tror att priset går ned jämfört med priset av starten vid kontraktet.