Assets

Detta är grundlaget för alla finansiella instrument…

Används till att bestämma priset på ett kontrakt. Här under finns ofta kategorierna som commodities, valuta, aktier eller par av dessa olika möjligheter. Kan också kallas instrument på engelska.