Varför eller varför inte binära optioner?

Det har varit flera kritiska artiklar om binära optioner – här prövar vi att reda ut några av de olika fel eller misstag som både finasiella experter och markander har om området.

Bank-invest.eu tycker att handel med binära optioner är attraktivt och ser det som ett mycket intressant sätt att använda sin kännedom om de finansiella marknaderna på.

Binära optioner och online trading har dock i vissa artiklar varit föremål för olika former av kritik och det kan vara svårt att förstå denna kritik. Det att ett område som binära optioner får kritik, anser vi som positivt, då kritik ofta ökar fokus på området och skärper informations nivån. Vi vill med denna information sätta fokus på kritiken och försöka bidra med ett överblick på huvudpunkterna.

Föremålet med genomgången här, är att delar av den kritik som binära optioner och online trading har bundits ihop med inte är helt objektiv. Det är till sist bara dig som handlar med binära optioner som kan bidra med de slutliga och egna korrekta konklusioner

“Binära optioner är spel, odds spel och gamling på internet”

– Några finans experter och journalister anser att online trading med binära optioner via web plattformar som ren “gamling”. De kallar dessa verktyg för okontrollerande spel och kan inte karakteriseras som finansiella aktiviteter.

Formen liknar ett spel, då man inte äger sina aktiver i den tiden som kontraktet gäller. Man ingår ett kontrakt på utvecklingen av den vara du väljer i en bestämt tidsperiod. Du som handlar vinner eller förlorar det som är bestämt oavsett om den vara du valt går upp eller ned med 1 % eller med 50 %. Det ligger inte en proportionerlig procentvis avkastning i form av vinst eller förlust.

Det är inte desto mindre de samma marknadsförhållande som gör sig gällande, då det är reella finansiella marknader som du som handlare skall förutsäga. Detta gäller oavsett om du äger eller inte äger varan vid köpet. Konsekvenserna vid binära optioner är dock synliga och helt att se – du som handlar är vid kontraktets ingående informerat om vad för en förtjänst eller förlust man riskerar.

60 sekunders binära optioner

Definitionen av gambling är ofta förbundet med att det är ett utfall med relativt kort tidshorisont.

Binära optioner med en mycket kort tidshorisont kan likna en form av spel, eftersom en eventuellt uppåtgående marknad har sina upp- och nedturer på en dag. Även om ett aktie index vid börsens stängning slutar vid plus 4 % så har den kunnat vara både högre och lägre under dagen. Här kan dina analyser av indexet vara riktigt för den långa perioden men med kort tidsintervall mera gambling orienterad och din förutsägelse av marknaden således också fel.

Man kan således argumentera för och emot att binära optioner är gambling, men att framhävda att binära optioner uteslutande är negativt p.g.a gamblingvinkeln är felaktigt. Vissa personer vill också påstå att den konventionella finansiella marknaden till vissa tider också är ren gambling.

Binära optioner – vilda västern

De finansiella marknader är hårt reglerade av olika instanser som ser till att följa regler och lagar på området, så att de följs av de involverade parter. Det finns en uppfattning av att binära optioner inte är reglerade och därför kan ses som ett “financial wild west”.

Detta är en stor missförståelse som stammar från den rivande utveckling branschen har varit igenom. Binära optioner har f.ex varit reglerat i USA sedan 2008 av USA´s Commodity Futures Trading Commision.

Varför – Binära optioner?

Finans marknaderna följer som andra branscher utvecklingen i tiden på gott och ont – för att det helt enkelt gått så fort. Online handel har aldrig varit mer utbredd än nu och växer år för år. Binära optioner har kommit för att stanna och kommer med stor säkerhet uppleva en explosiv tillväxt de närmaste åren i hela Europa. De traditionella och mer konservativa traders och finansiella åsiktspersoner kan se detta som något nytt och farligt. De konservativa tankegångarna har inte kunnat stoppa utvecklingen ännu och kommer heller inte att kunna stoppa det de närmaste åren.

Läs grundligt igenom vår guide till binära optioner och online trading, då är vi överbevisade om att du vill vara bättre informerad till handel med binära optioner innan du prövar det.