Hur handlar man EUR/USD

Euro och Dollar är två av världens största valutor – Dollarn är världens mest handlade valuta och den som flest investerare har i sin behållning – Euro kommer in på plats nummer två. Detta gör att valutaparningen EUR/USD är den mesta populära handel av alla.

Forex är mest populärt

Vi har hos Bank-Invest.eu frågat våra partners som erbjuder handel med binära optioner, vad som handlas mest hos dem. En analys av detta visar att upp mot 35% av all handel inom binära optioner är Forex med valutaparning EUR/USD.

Det är inte överraskande att Forex området står för en mycket stor del av den samlade handel, men det är överraskande att just en valutaparning som EUR/USD står för en så stor del som 35% av all handel på binära optioner.

Därmed kan vi konstatera att du skall känna till en del om Forex och valutamarknaden, plus en fördel om du känner till Euro och Dollar i finansvärlden, innan du kastar dig ut i handel med binära optioner.

Vad bör man veta om valutahandel

Dollarn är en viktig faktor inom många finansiella aktiviteter – världens central banker har fota en större valuta reserv i just Dollar. Här spelar den amerikanska valuta en viktig roll för att stabilisera enkla ekonomier. Dessutom så föregår många internationalla transaktioner och handlar i Dollar, samt att Dollarn används som valutaenhet inom råvarumarkanden – där både olja och guld handlas i Dollar.

Det är viktigt att ha en grundläggande förståelse av, vad som påverkar den amerikanska ekonomin och dess inflytande på Dollar-kursen. Med en valutaparning mot EURO är det således viktigt att du känner till förhållandet, både i USA och på EU´s finans ekonomiska politik.

Vilka faktorer styr riktningen på EUR/USD

Valutaparning handlar primärt om förhållandet mellan tillgång och efterfrågan på en bestämt valuta. Den varierer i förhållande till vilka valutor och valutaparningar man tittar på. I följande exemepl är utgångspunkten Euro och Dollar.

Överordnat sett på två valutor, styrs rättningen av kursen av valutornas inbördes styrkor. Hur ser deras deras dagsform ut och den ekonomiska riktning för framtiden. Ser man en snabbare och starkare växt i den amerikanska ekonomien vill detta styrka Dollarn mot Euro. Andra förhållande kan vara skillnaden i ränte vidden mellan de två olika ekonomier och den interna ekonomiska förhållandet i EUROzonen.
BDSwiss _EURUSD
En högre ränte vidd, är ofta med till att styrka kursen på de respektiva valutor. Upplever vi en period med stigande räntor i Europa, där USA håller sig i ro – är det en generell bild av försvagningar på Dollarn. Räntevidden är dock inte en faktor i sig självt – vi ser ofta i perioder med enkelstående ekonomier inom Eurozonen är i problem, så avspeglas detta direkt i en styrka för Dollarn. Detta för att investor då erbjuder Euro och efterfrågan på Dollar stiger.

Denna valutaparning har den störa likviditet och volatilitet inom forex marknaden, vilket gör det mycket attraktiv – då det ofta är vinst chanser när man handlar denna valutaparning.

Skaffa vinster på en fallande dollar

En väsentlig nedgång av dollarn kommer ofta i vågor av en ränte nedsättning i USA – det skapas en cyklas på de finansiella marknader, där andra aktiver som råvaror, obiligationer, samt aktier påverkas. Handlar man på bakgrund av en försvagad Dollar gäller det om att finna det förhållande, som på detta tidspunkt har den största styrka mot Dollarn – det är inte alltid Euron.

Du skall känna till de andra interna förhållande mellan valutorna – Yen och Pund kan ofta stå starkare mot Dollarn än vad Euron gör. Forex handel handlar om att känna till de enkla länders styrka på kort sikt och vända de ttill en fördel inom binära optinoer och online forex trading.

Notera att ovanstående är generella villkår av valutakurser och valutaförhållande, det är många faktorer som spelar in. Läs på om dina kunskaper om valutahandel innan du startar med Forex handel.