Forex valuta handel – Vad bestämmer valutakurserna?

Denna artikel är en grund genomgång om Forex valuta handel – som ser på några faktorer som är aktiva och flyttar kurserna upp eller ner.

Valuta optioner är en spännande investerings möjlighet inom online trading och binära optioner. Du kommer säkert pröva detta – då det är öppet 24 timmar om dygnet, när annars flera aktie marknader är stängda fortsätter valutahandeln.

Vad bestämmer valutakurserna?

Valutakurser spelar en mycket stor roll i flera länder och ekonomins generella handels villkor och har en stor betydning för möjligheten att sälja sina varor och tjänster – som är helt vitalt för alla fria ekonomier i världen. En högre valutakurs gör landets export dyrare men således blir också importen billigare. Tvärtom om valutakursen blir lägre, så är ekporten billigare, flera länder kan köpa varor och tjänster men importen till landet bliver dyrare.

Det är därför det finans område, som man oftast ser politiskt manipulation inom. Valutakursen är en fin indikator för ett lands ekonomiska tillstånd. Valutakurserna har inte bara inflytande på hela ekonomin, men i hög grad också en stor inflytelse på en investors portföljs vinster.

USDvs JPY

Flera saker har inflytande på valutakursen, förhållandet mellan valutor och relationer mellan ekonomier. Kom ihåg att valutakurserna är relativa och tas i hänseende med jämförelse mellan 2 länder – t.ex Japanska YEN och USA´s dollar (USD/JPY).??Det finns några helt generella ekonomiska förhållande – som har stor inflytelse på valutorna :

. Olikheter i inflation
. Olikheter i räntor
. Offentliga skulder
. Politisk stabilitet
. Ekonomisk beroende
. Landets betalningsbalans
. Samhandels villkor

Det är helt klar en styrka att kunna analysera dessa ekonomiska förhållande för professionella valuta handlare. Som nybörjare inom området med Forex handel är det helt klart nödvändigt att ha en förståelse av vad som har inflytande på avkastat av dina investeringar.

BNP är en viktigt faktor för handel med valuta

Proffs Forex handlare använder exempelvis BNP – Bruttonationalprodukt som en viktig indikator för valutors utveckling. Alla ovanstående förhållande har inflytande på utvecklingen av BNP och betraktas därför som en viktigt indikator för kursernas framtida utveckling. BNP levererar som många andra ekonomiska data, bevis för växten i produktiviteten av en ekonomi. Data levereras varje kvartal och beskriver rättningen av utvecklingen av växten i ett land.

Helt förenklat kan man uttrycka det så här – upplever en valutahandlare växt i BNP vill man ofta ha en tendens till att vurdera samma utveckling i valutan. Då detta leder till ett större handel hos befolkningen, skabar det större inflation som man sätter ett stopp för nationellt men en högre ränta. Alltså kommer många av våra nämda faktorer i spel på detta förenklade exempel.

BNP data kommer både en en gissningar om framtiden, samt med faktuella tal för historiska tal. Forex handlare agerar på bägge. Valutakurserna bestäms ut från en mängd mer komplexa faktorer, denna artikel har beskrivit några av de grundläggande Makro-ekonomiska förhållande som har stor betydelse i utsvängningar i valutakurser.

Notera att ovanstående ofta har långsiktiga konsekvenser och skall hjälpa till att förstå mekanismer i valutans utveckling. När man handlar binära optionen är det ofta på kortare investeringar – därför kan det vara många andra faktorer som spelar in – men nu har du en start och generell förståelse för handel omkring valuta optionen.