Forex valuta – Double Tops And Double Bottoms

Forex Trading är ett av de områden, där man använder analyser av charts till det helt yttersta. Ett av de mest vanliga sätt att avläsa mönster på är att använda – Double Tops and Double Bottoms.

För att förstå detta skall man känna till sammansättningen av valuthandel. Valuta handlas alltid i par, en valuta får sitt relativa värde sett i jämförelse med andra valutor på valutamarkanden – Foreign Exchagne Market. En parning kan vara EUR/USD, som beskriver förhållandet mellan Euron och Dollarn. Köparen kommer så med Euro och vill köpa Dollar.

Forex Handel baserat på mönster

Forex trading baserat på dubbla toppar och dubbla bottnar är ett populärt sätt att analysera valutamarknader på. Det välkända M eller W formade mönster skapar ofta en bas analys för både kort och långsiktiga valutainvesteringar.

Handel med Forex Valuta tar ofta en utgångsposition i ett för marknaden välkänt mönster, uträkning av de möjlig toppar och bottnar – också känt som targets. Lär dig att använda mönster charts till att göra grundigt baserade och räntabla handlar inom Forex Optioner.

När man har med mönster baserade investeringar är det ofta kritik, att chart är enkla att analysera i efterhand – men mycket svår att få öga på här och nu. Du kan inte göra detta utan hjälpmedel och ofta används avancerade mjukvaru lösningar för att få en djupgående bild.

Plattformar inom binära optioner är ofta inte så välutvecklade att de har dessa lösningar på plats – därför skall du själv ut på marknaden för att hitta de olika lösningar. Här handlar man ofta med marknaden eller på bakkant av marknaden.

EURvs USD_BDSwiss
Bild: Banc De Swiss – EUR vs USD

Det beror på vilken tillgång du har till dina investeringar och hur vältränad du är. De som kan agera med marknaderna bägge vägar (upp och ner) är de som tjänar mest på att förutse rörelser på marknaden. De mer passiva som agerar i bakkanten av marknadens utveckling har så en mindre förtjänst men har fördelen i att de synliga tecken har visat sig först – här handlar man så med en mindre risk i sin investering.

Double Tops and Double Bottom sea också används också som grund för när du skall lämna din investering och dra ut sticket. Att lämna en investering i tid, också ibland för tidligt är både logistiskt och förnuftigt.

Kan detta användas inom binära optioner?

Det är flera sätt att använda detta inom området binära optioner. Då man med vanlig Forex Trading tjänar på valutaförhållandet, vill binära optioner ha andra förhållande att ta hänsyn till. På de binära optioners valuta handel känner du på förhand till ditt investering och vinst.

Här handlar det så om att finda strike price och den framtida tidsramen för din investering. Du kan handla både “High and Low” eller med de populära “One Touch Options”, där du eventuellt sätter upp ett topp eller botten pris för din valuta parning skall uppnå för att du är “in-the-money”.

Binära optioner är den enklaste lösning inom online trading. Ovanstående analytiska exempel dannar dock grund för mer än bara upp och ner optioner. För att nå succé, inte bara på den kortsiktiga investering – kräver online trading en dedikerad investor med en bra magkänsla.

Du skall känna till de faktorer inom det område du investerer i och hur de påverkar marknaderna i de specifika tidspunkter du handlar.