Binära optioner, put eller call – förutsägelser baserat på marknadstrends

Det är viktigt för en trader att kunna förutse eller spotta trands i marknaden – vi beskriver här elementer i processen och hur du skall omsätta denna kunskap till pengar i handel med binära optioner online.

Essensen med handel på binära optionen är centrerat omkring rörligheten i priset på ett bestämt aktiv. Priser är som utgångspunkt alltid fallande eller stigande och den handlande gör sina investeringar med en inblick på den framtida utveckling.

Man kan basera sina binära val “call eller put option” på generella trends i marknaden, här tar man utgångspunkt i den generella riktning av priset, aktiven eller marknaden. Trenderna kan variera i längd, från kort till medel, helt upp till långa perioder. Kan man spotta en trend, kan det vara mycket profitabelt, när man nu har chansen och möjligheten att köpa binära optioner inom den trend.

Binära optioner kan vara BULL eller BEAR

Med finansiella investeringar och trender följder det 2 uttryck med från engelskan, “bullish” och “bearish”. De här uttryck är kända inom handel med binära optionen. De kommer från djurriket, Bull = tjur och Bear = björn. På svenska uttalas de ofta utan “ish”.

Binära optioner, call option – Bull marknad En Bull marknad känns igen vid en stigande trend, med större investeringsförtroende – tillit att investera pengar. Motsatsen är bear marknad som känns igen att en marknad ligger 20 procent under toppen och är en nedåtgående marknad som påverkas av pessimism.

När den handlande köper ett binär options kontrakt, vill det antingena vara Call eller Put option. Ser man mönster som ser ut och indikerar en bear marknad, så väljer man en Put option. Detta är en tecken på att den handlande förväntar att binära options kontraktet vill falla i pris och sluta under köpspriset, “strikeprice”.

En förutseelse och mönster däremot på en bull marknad vill vara köpet av en Call option, då den handlande förväntar en stigande marknad på denna bakgrund.

Binära optioner går bägge vägar

Vinster är möjliga i bägge marknader i online handel med binära optiker. Har har man möjligheter att handla och trade i en marknad med nedåtgående trends. Istället för att sälja och vänta på att botten är nådd, kan de binära optioner också ge vinst på vägen nedåt. En handlare inom binära optioner har inte några lugna perioder, det kan tjänas pengar varje dag genom att förutse rörelser i marknaderna!

När man handlar en Put option och priset på aktiven faller över perioden som kontraktet löper, vill man vara in-the-money – og tjäna pengar. Det samma gör sig gällande för en binär option, där man valt Call option och aktiven stiger i nivå i tidsperioden. Lär dig att förutse marknadernas rörelser och definiera tidsperioden, så är du in-the-money.

Det finns en hel del strategier inom binära optioner, några bättre än andra, en hel del är finans “pop” utan någon mening. Förutsägelser baserat på marknadstrender är däremot det grundläggande i handel med binära optioner och online trading. Detta är det primära verktyg för en trader och är du ny inom binära optioner så kom ihåg dem, se på det och pröva det i praktiken.

När du för har köpt och valt en tidsperiod och utgångstid så är det bara att vänta. Har din analys och förutsägelse varit riktigt är den pengar på väg till dig. Kom ihåg att inom binära optioner finns det både call och put option, du behöver inte vänta på att marknaden är på väg upp – det finns pengar att tjäna i båda riktningar. De som kan principerna inom handel med binära optioner kan tjäna större summor inom en kort tidsperiod – Lycka till med din investeringshandel