6 viktiga faktorer som påverkar valutakurser

När du handlar binära optioner kan man inte undvika att hamna och handla valutapar, det är således mycket viktigt att känna till de faktorer som har inflytande på växelkurser mellan valutorna. Känner du till detta och har kunskap om det är du bättre klätt på till att se utveckligen mellan t.ex. Euro och den amerikanska dollar – EUR/USD.

Växelkursen ses om en av de bästa indikatorer för ett lands ekonomiska sundhedstillstånd, då växelkursen är ett utgångspunkt för samhandel mellan alla fria marknadsekonomier. För dig som handlar med valutakryssningar och valutapar online har växelkursen också en stor betydelse för vinsten på dina optioner. Vi vill här under se på de 6 viktigaste faktorer som påverkar valutakurser mellan länder och valutor.

1: Politisk stabilitet och ekonomiska resultat

Flowet av utlänskt kaptial till en ekonomi är vitalt för att utveckling och stabilitet i valutakursen. Ett land och en ekonomi som är stabil och har möjligheter att uppnå stabil och kontinuerlig ekonomisk framgång, vill alltid tilltala utländska investorer – som således kan investera deras kapital med mindre risk här. Länder som upplever större politiskt oro lider ofta av misstillit från investorer med resultat i fallande valutakurser, som således utvecklas v att kapitalet flyttas till de stabila ekonomier.

2: Samhandelsavtal

Ett lands samlade handelsbalans jämfört med förtjänstförhållandet vill också påverka valutaförhållande. Här ser man på förhållandet mellan export och import i landet. Om landets export växer med en större hastighet än importen vill landets förtjänst vara positivt förbättrad, normalt ser man så också en starkare valuta. Notera att detta ofta är förhållande till samhandelspartners och skall inte mätas upp mo den globala bilden. Valutaspelet mellan valutapar är ett spel i styrkan mellan 2 ekonomier – därmed ses samhandel som en viktig del här.

3: De samlade offentliga skulder

De offentliga skulder räknas som finansiering av projekt i den offentliga sektor med hjälp av statsmedler och med offentlig skuld som följd. Här är länder med större offentlig skuld mindre attraktiva till investorer från utlandet. Det berorr på att stor skuld och ger en högre inflation i landet, som ofta visar sig ge en svagare valuta. Offentlig skuld kan dock vara positiv, men det gäller då den stimulerar ekonomin i själva landet.

I de senaste år har vi sett USA bråka och kämpa mot sin stora skuld, som resulterar i den mycket omtalande men möjliga “United States fiscal cliff”. I Januari 2013 stod USA face to face mot en stat bankrutt – här blev presidet Obama räddad i sista sekunden av Senatet som röstade igenom en förlängning av statsskulderna. De här förhållanden är vi inte vana vid i skandinavien, där vi i stort sett år efter år ser positiva handelsbalanser och ett överskott på offentliga budgettar.

Kreditvärderings instituttet Standard and Poor´s (S&P) sänkte också USA från den högsta till nästa högst kreditvärdering under finanskrisen, som betyder att USA betalar högre räntor när landet lånar pengar i utlandet för att balansera det stora underskott i en period. Denna värdering tog en stor betydelse från just den växande stora offentliga skuld i USA.

4: Skillnaden i inflation mellan valutorna

En annan tumregel är att låg inflation stimulerar ett stigande valuta värde. Hålls inflation nere vill det påverka en stigande köpkraft när man sätter det i förhållande till andra valutor. Motsatt vill länder med en hög inflation se fallande valutavärde i sammanhäng med deras viktigaste samhandelspartners. Låga prisstigningar och en lägre lönutveckling, är med till att förbättre ett lands konkurrans, jämfört med andra länder.

5: Skillnad i räntorna mellan länderna

Räntor är ett av de mest använda verktyg för att manipulera med både inflation och valutakurser. Vi ser ofta att en stor ekonomi som Japan försöker att påverka sin egen YEN, genom interna reguleringar. Det är typiskt centralbankerna i de respektiva länder som antigen försöker stimulera ett lands ekonomi eller att säkna farten på ekonomin genom räntesatser.

Lägg märke till att just förhållande mellan räntor och inflation. De högre räntor i en positiv utveckling i valutakurser, man motverkas av en högre inflation. Det är ett paradox i alla makroekonomiska tillstånd, där man flera gånger ser att förhållanden utjämnar varandra.

6: Betalningsunderskott

När ett land lånar kapital i utlandet för att täcka upp hål i ett underskott, vill detta ofta ses som en negativ påverkan till valutan, sett från deras samarbets och handelspartners. Har ett land ett underskott i handelsbalansens löpande handel som avspeglas i alla betalningar mellan länder, för både varor och tjänster kan man kompensera den större import genom att låna utländsk valuta.

Vad betyder de 6 faktorer?

Som tidigare förklarat är förhållandet i valutapar, så som vi också känner det från Forex handel, ett spel mellan den nutida ekonomiska form mellan 2 ekonomier. Länder med stor samhandel har en stort intresse i ekonomsik avhängighet av varandra. Många av de ovanstående faktorer utjämnas således av de olika synergier. Det gäller om att känna till detta för att se de upp och nedgångar i valuta kurserna växelkurser.

En valutakurs skall läsas så här: hur mycket kostar det att växla en valuta mot en annan. Det som är förklarat ovan i de 6 förhållanden, är några av de mest synliga förhållanden, till att valutakurser svänger varje dag hela veckor och under hela året. Det är med till att flytta priserna upp och ner genom efterfrågan och tillgång, som man också ser det med handel med guld eller olja.

För att kunna köpa en valuta skall du sälja en annan, vill du köpa brittiska pund(GBP) skall en annan valuta säljas för att du kan köpa det. För valutakurser gäller alltid priset på en valuta i förhållande till en annan valuta.

Rent praktiskt betyder detta: om du vill byta Kanadesiska dollar mot amerikanska dollar, kunde förhållandet vara som bilden ovan – USD/CAD 1,1214 – marknadspriset säger så att det kostar 1,1214 kanadensiska dollar för att köpa 1 US dollar. Hur de 2 valutor vill agera i förhållande till varandra från denna aktuella kurs är de 6 förhållanden ovan en stor påverkan av. Detta för att det speler in på både efterfrågan och tillgång av valutan.

Skall du nu sätta dina kunskaper på prov inom binära options handel är det viktigaste att du inte behöver stora utsvängningar eller kraftiga stignignar för att tjäna pengar – du skall bara träffa tidspunktet för uppgång eller ned gång korrekt inom binära optioner. Speciellt inom valutaområdet är den lägsta faktor 1 PIP och det är tillräckligt för att du får full valuta för din investering. Det vill säga upp till 80% vinstfördelning.

Som daytrader och online trader skall du konstant utveckla dig själv och lära av handel men också av andra daytraders erfarenheter, du skall vara nyfiken på hur marknaderna reagerar på bakgrund av ekonomi eller politik. Här får du dina stora chanser att bli en succéfull daytrader inom online investeringar med finansiella aktiver